Typography

PRIMARY FONT

Lora

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Adalah menjadi satu fakta bahawa pembaca akan terganggu oleh text yang boleh difahami apabila melihat susunan mukasurat. Kegunaan Lorem Ipsum adalah kerana ia mempunyai susunan ayat yang kelihatan normal, yang lebih menarik berbeza dengan “Contoh disini, contoh disini”. Ia menyerupai text yang boleh dibaca dalam bahasa Inggeris.
SECONDARY FONT

Lora

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Adalah menjadi satu fakta bahawa pembaca akan terganggu oleh text yang boleh difahami apabila melihat susunan mukasurat. Kegunaan Lorem Ipsum adalah kerana ia mempunyai susunan ayat yang kelihatan normal, yang lebih menarik berbeza dengan “Contoh disini, contoh disini”. Ia menyerupai text yang boleh dibaca dalam bahasa Inggeris.

Buttons

PRIMARY Button
Primary Button
Edit this via Theme Styles button.
SECONDARY Button
Secondary Button Alt Button
These should be edited in the patterns.

Colors

PRIMARY Colors

thumbnail jordana headshot
Wellbeing

EXJ Conversations: Jordana Confino on coaching the chronic perfectionist, people-pleaser, and overachiever.

ex judicata recently sat down with Jordana Confino, Founder of JC Coaching & Consulting, Yale Law School graduate, and self-described “recovering lawyering and type A+ perfectionist” to discuss: how googling “How to be happy” inspired Jordana’s career pivot, values alignment, perfectionism recovery, and how to successfully transition to a nonlegal career.